Ten Duinen : 15 jaar wetenschappelijk onderzoek naar de middeleeuwse Duinenabdij te Koksijde

Voor het ca. 2000 ingerichte museum van de Duinenabdij vormde het tekort aan kennis over de Koksijdse abdij en de archeologische collectie een groot probleem. 15 jaar later heeft een wetenschappelijke ploeg met een historicus, een archeoloog en een collectiebeheerder/-registrator dat al flink recht gezet.

Met vrijwilligers wordt de registratie van de collectie aangepakt en degelijk digitaal beschreven. Dat is de basis voor elk verder onderzoek op de materiële resten. Historisch en archeologisch onderzoek vullen dit aan, zodat de authentieke stukken straks een veel sterker verhaal kunnen vertellen in een vernieuwd museum. Tweejaarlijkse colloquia rond thema’s i.v.m. de collectie en de abdijgeschiedenis brengen internationale onderzoekers vanuit uiteenlopende disciplines samen: tegels, natuursteen, baksteen en glas, de domeinvorming en – in 2015 – de opgegraven stoffelijke resten die nog steeds bestudeerd worden, kwamen aan bod. De resultaten worden gepubliceerd. Het Jaarboek Novi Monasterii neemt de colloquiateksten op in een toegankelijke Nederlandse bewerking en de tussenliggende jaren andere bijdragen over de cisterciënzers en Ten Duinen. De intense contacten met onderzoeksinstellingen en universiteiten zijn hierbij zeer vruchtbaar. Leden hiervan zetelen in de wetenschappelijke adviesraad van het Abdijmuseum. Omgekeerd wordt ook het eigen wetenschappelijk personeel steeds meer door hen bevraagd. Wetenschappelijk onderzoek : niet evident voor een gemeentelijk museum, maar de resultaten spreken stilaan voor zich.